Що вам треба знати про властивості прямокутних решіток

ГДЗ / Відповіді Математика 5 клас Мерзляк А Г Вправи 363 – 389 § 15 Прямокутник

Запитання

1. Який чотирикутник називають прямокутником? Якщо в чотирикутнику всі кути прямі, то його називають прямокутником.

2. Які сторони прямокутника називають сусідніми? протилежними? Сторони, що мають спільну вершину, називають сусідніми сторонами прямокутника.

3. Що називають довжиною і шириною прямокутника? Сусідні сторони прямокутника називають його довжиною і шириною.

4. Яку властивість мають протилежні сторони прямокутника? Протилежні сторони (сторони, що не мають спільних вершин) прямокутника рівні.

5. Яку фігуру називають квадратом? Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називають квадратом.

6. За якою формулою обчислюють периметр прямокутника? Якщо сусідні сторони прямокутника дорівнюють а і Ь, то його периметр Р обчислюють за формулою Р = 2а + 2Ь

7. За якою формулою обчислюють периметр квадрата? Якщо сторона квадрата дорівнює а, то його периметр Р обчислюють за формулою Р = 4а

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Один із доданків збільшили на 19. Як треба змінити другий доданок, щоб сума не змінилася? Сума збільшиться на 19. Щоб сума не змінилась її треба зменшити на 19, тому другий доданок треба зменшити на 19.

Завдання 2 Від’ємник зменшили на 47. Як треба змінити зменшуване, щоб різниця не змінилася? Різниця збільшилась на 47. Щоб різниця не змінилась її треба зменшити на 47, тому зменшуване треба зменшити на 47.

Завдання 3 Зменшуване збільшили на 26. Як треба змінити від’ємник, щоб різниця не змінилася? Різниця збільшилась на 26. Щоб різниця не змінилась, її треба зменшити на 26, тому треба від’ємник збільшити на 26.

Завдання 4 Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Як називають такий трикутник? Чому дорівнює його периметр?

1) Р = 12 см • 3 = 36 см ‒ периметр рівностороннього трикутника.

Як називають такий трикутник? Рівносторонній трикутник.

Завдання 5 Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см, а одна з його сторін — 12 см. Знайдіть довжини двох інших сторін трикутника. Скільки розв’язків має задача?

Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см.

1 спосіб

1) 32 ‒ 12 = 20 (см) ‒ сума довжин бічних сторін рівнобедреного трикутника.

2) 20 : 2 = 10 (см) ‒ довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

2 спосіб

Р = а + 2с

с = (Р ‒ а) : 2 = (32 см ‒ 12 см) : 2 = 10 см ‒ довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Відповідь: бічні сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють по 10 см.

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см.

1 спосіб

1) 12 • 2 = 24 (см) ‒ сума довжин бічних сторін рівнобедреного трикутника.

2) 32 ‒ 24 = 8 (см) ‒ довжина основи рівнобедреного трикутника.

2 спосіб

Р = а + 2с

а = Р ‒ 2с = 32 см ‒ 2 • 12 см = 8 см ‒ довжина основи рівнобедреного трикутника.

Відповідь: бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см, основа ‒ 8 см.

Завдання 6 Знайдіть сторону рівностороннього трикутника, якщо вона менша від його периметра на 10 см.

1 спосіб

Нехай х (см) ‒ сторона рівностороннього трикутника, тоді 3х (см) ‒ периметр рівностороннього трикутника.

3х ‒ х = 10

2х = 10

х = 10 : 2

х = 5 (см) ‒ довжина сторони рівностороннього трикутника.

2 спосіб

На сторону припадає 1 частина довжини, на периметр ‒ 3 частини довжини.

1) 3 ‒ 1 = 2 (частини) ‒ частин припадає на різницю периметра та сторони.

2) 10 : 2 = 5 (см) ‒ довжина сторони рівностороннього трикутника.

3 спосіб

Різниця периметра трикутника та довжини сторони дасть суму довжин рівних двох інших сторін, тому

2) 10 : 2 = 5 (см) ‒ довжина сторони рівностороннього трикутника.

Відповідь: сторона рівностороннього трикутника дорівнює 5 см.

Завдання 7 Обчисліть значення у за формулою у = х • х + 12, якщо:

Якщо х = 1, тоді у = х • х + 12 = 1 • 1 + 12 = 13

Якщо х = 10, тоді у = х • х + 12 = 10 • 10 + 12 = 112

Вправи

Вправа 363° Побудуйте: 1) прямокутник, сторони якого дорівнюють 4 см і 2 см; 2) квадрат зі стороною 3 см.

Вправа 364 Побудуйте прямокутник, сторони якого дорівнюють 25 мм і 35 мм.

Вправа 365° Обчисліть периметр:

1) прямокутника, сторони якого дорівнюють 42 см і 23 см;

Р = (42 см + 23 см) • 2 = 130 см = 1 м 30 см ‒ периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 1 м 30 см.

2) квадрата із стороною 8 дм.

Р = 8 дм • 4 = 32 дм ‒ периметр квадрата.

Відповідь: периметр квадрата 32 дм.

Вправа 366 Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 13 мм і 17 мм.

Читайте также:
Ремонт смарт-часов своими руками: как справиться с задачей

Р = (13 мм + 17 мм) • 2 = 60 мм = 6 см ‒ периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 6 см.

Вправа 367° Довжина однієї із сторін прямокутника дорівнює 14 см, що на 5 см більше за довжину другої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.

1) 14 ‒ 5 = 9 (см) ‒ довжина другої сторони.

2) (14 + 9) • 2 = 46 (см) ‒ периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 46 см.

Вправа 368* Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна із його сторін — 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника.

1 спосіб

1) 12 • 2 = 24 (см) ‒ сума двох протилежних сторін прямокутника.

2) 34 ‒ 24 = 10 (см) ‒ сума інших протилежних сторін прямокутника.

3) 10 см : 2 = 5 (см) ‒ довжина сусідньої сторони прямокутника.

2 спосіб

Р = 2(а + b)

Р = 2а + 2b

2b = Р ‒ 2а

b = (Р ‒ 2а) : 2

b = (34 см ‒ 12 см • 2) : 2 = 5 см ‒ довжина сусідньої сторони прямокутника.

Відповідь: довжина сусідньої сторони прямокутника дорівнює 5 см.

Вправа 369* Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а сусідня — у 4 рази більша. Знайдіть периметр прямокутника.

1) 8 • 4 = 32 (см) ‒ довжина сусідньої сторони.

2) (8 + 32) • 2 = 80 (см) ‒ периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 80 см.

Вправа 370* Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 8 см, мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника.

1 спосіб

1) 12 • 4 = 48 (см) ‒ периметр квадрата.

2) 8 • 2 = 16 (см) ‒ сума двох протилежних сторін прямокутника.

3) 48 ‒ 16 = 32 (см) ‒ сума двох інших протилежних сторін прямокутника.

4) 32 : 2 = 16 (см) ‒ довжина невідомої сторони.

2 спосіб

1) Р = 12 см • 4 = 48 см ‒ периметр квадрата.

2) Р = 2а + 2b, тому b = (Р ‒ 2а) : 2 = (48 см ‒ 2 • 8) : 2 = 16 см ‒ довжина невідомої сторони.

Відповідь: довжина невідомої сторони 16 см.

Вправа 371 Прямокутник, сусідні сторони якого дорівнюють 42 см і 14 см, та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата.

1) (42 + 14) • 2 = 112 (см) ‒ периметр прямокутника.

2) 112 : 4 = (80 + 32) : 4 = 28 (см) ‒ довжина сторони квадрата.

Можна записати ще так:

1) Р = (42 см + 14 см) • 2 = 112 см ‒ периметр прямокутника.

2) Р = 4а, а = Р : 4 = 112 см : 4 = 28 (см) ‒ довжина сторони квадрата.

Відповідь: довжина сторони квадрата 28 см.

Завдання 372 Парк має форму прямокутника, сусідні сторони якого дорівнюють 460 м і 240 м. Навколо парку встановлено огорожу, а в парку на відстані 2 м від огорожі вздовж неї прокладено бігову доріжку, яка також має форму прямокутника. Петро щоранку до початку уроків бігає по цій доріжці, двічі оббігаючи парк. Яку відстань пробігає Петро?

1) 460 – (2 + 2) = 456 (м) – довжина прямокутної ділянки бігової доріжки.

2) 240 – (2 + 2) = 236 (м) – ширина прямокутної ділянки бігової доріжки.

3) (456 + 236) • 2 = 692 • 2 = 1384 (м) = 1 км384 м – відстань пробігає Петро.

Відповідь: 1384 метри пробігає Петро.

Завдання 373 У спортивному залі потрібно розмітити різними кольорами баскетбольний і волейбольний майданчики, які мають форму прямокутників. Сусідні сторони баскетбольного майданчика дорівнюють 26 м і 14 м, а волейбольного — 18 м і 9 м. Щоб провести лінію завдовжки 1 м, потрібно 50 г фарби. Скільки потрібно фарби, щоб обвести лініями контури обох майданчиків?

1 спосіб

1) (26 + 14) • 2 = 80 (м) – периметр баскетбольного майданчика.

2) 50 • 80 = 4000 (г) – фарби потрібно для баскетбольного майданчика.

3) (18 + 9) • 2 = 54 (м) – периметр волейбольного майданчика.

4) 50 • 54 = 2700 (г) – фарби потрібно для волейбольного майданчика.

5) 4000 + 2700 = 6700 (г.) = 6 кг700 г – фарби потрібно для обох майданчиків.

2 спосіб

1) (26 + 14) • 2 = 80 (м) – периметр баскетбольного майданчика.

2) (18 + 9) • 2 = 54 (м) – периметр волейбольного майданчика.

3) 80 + 54 = 134 (м) – довжина усіх ліній.

4) 50 • 134 = 6700 (г) = 6 кг700 г – фарби потрібно для обох майданчиків.

Відповідь: 6 кг 700

Вправа 374** Скільки квадратів зображено на рисунку 135?

9 + 4 + 1 = 14 (квадратів)

Вправа 375* Скільки квадратів зображено на рисунку 136?

4 + 4 + 4 +1 = 13 (квадратів)

Вправа 376** З куска дроту зробили модель п’ятикутника (рис. 137). Які з моделей перелічених фігур, довжини сторін яких, виражені в сантиметрах, є натуральними числами, можна зробити з цього куска дроту: 1) квадрат; 2) п’ятикутник, усі сторони якого рівні; 3) рівносторонній трикутник?

Читайте также:
Що ви маєте знати про радіальні металеві решітки

Р = 5 см + 6 см + 4 см + 2 см + 3 см = 20 см.

1) квадрат зі стороною 5 см (20 см : 4 = 5 см)

2) п’ятикутник зі сторонами 4 см кожна (20 см : 5 = 4 см)

3) не можна побудувати рівносторонній трикутник, бо 20 не ділиться націло на 3.

Вправа 377* Прямокутник ABCD розрізали на квадрати так, як показано на рисунку 138. Сторона найменшого квадрата дорівнює 4 см. Знайдіть довжини сторін прямокутника ABCD.

Сторона найбільшого квадрата рівна 4 см • 3 = 12 см.

АD = BC =12 см • 2 + 4 см = 28 см

ВА = СD = CO + OD = 28 см : 4 + 4 см • 3 = 7 см + 12 см = 19 см

Вправа 378* Нарисуйте прямокутник, сусідні сторони якого дорівнюють 3 см і 6 см. Розбийте його на три рівні прямокутники. Обчисліть периметр кожного з утворених прямокутників. Скільки розв’язків має задача?

Розіб’ємо прямокутник горизонтальними відрізками, тоді утворяться три прямокутники довжиною 6 см і шириною 1 см.

Р = (6 см + 1 см) • 2 = 14 см ‒ периметр малого прямокутника.

Розіб’ємо прямокутник вертикальними відрізками, тоді утворяться три прямокутники довжиною 3 см і шириною 2 см.

Р = (3 см + 2 см) • 2 = 10 см ‒ периметр малого прямокутника.

Вправа 379* Чи є серед прямокутників з периметром 12 см такий, що його можна розбити на два рівних квадрати? У разі позитивної відповіді виконайте рисунок та обчисліть периметр кожного з утворених квадратів.

12 : 2 = 6 см ‒ півпериметр прямокутника, або сума довжини та сторони прямокутника.

Розглянемо прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см (4 см + 2 см = 6 см)

Через середину сторони 4 см проведемо відрізок, щоб розбити прямокутник, тоді матимемо два квадрати зі стороною 2 см.

Р = 2 см • 4 = 8 см ‒ периметр квадрата.

Вправа 380* Як треба розрізати квадрат на чотири рівні частини, щоб із них можна було скласти два квадрати?

Вправа 381* Як треба розрізати рівнобедрений прямокутний трикутник на чотири рівні частини, щоб із них можна було скласти квадрат?

Вправа 382* Як треба розрізати прямокутник із сторонами 8 см і 4 см на чотири частини, щоб із них можна було скласти квадрат?

Вправа 383* Як треба розрізати квадрат на трикутник і чотирикутник, щоб із них можна було скласти трикутник?

Вправа 384* Як треба розрізати квадрат із стороною 6 см на дві частини по ламаній, яка містить три ланки, щоб з отриманих частин можна було скласти прямокутник?

Вправи для повторення

Вправа 385 Проведіть пряму МК, промінь PS і відрізок АВ так, щоб промінь PS перетинав відрізок АВ і пряму МК, а пряма МК не перетинала відрізок АВ.

Вправа 386 У крамниці є лимони, апельсини та мандарини, загальна маса яких дорівнює 740 кг. Якби продали 55 кг лимонів, 36 кг апельсинів и 34 кг мандаринів, то маси лимонів, апельсинів і мандаринів, що залишилися, виявилися б рівними. Скільки кілограмів фруктів кожного виду є в крамниці?

1) 55 + 36 + 34 = 125 (кг.) ‒ продали фруктів.

2) 740 ‒ 125 = 615 (кг) ‒ усіх фруктів залишилось.

3) 615 : 3 = 205 (кг) ‒ фруктів кожного виду залишилось.

4) 205 + 55 = 260 (кг) ‒ лимонів є в крамниці.

5) 205 + 36 = 241 (кг) ‒ апельсинів є в крамниці.

6) 205 + 34 = 239 (кг) ‒ мандаринів є в крамниці.

Відповідь: у крамниці є 260 кг лимонів, 241 кг апельсинів і 239 кг мандаринів.

Завдання 387

Від міського будинку, у якому проживає сім’я Петренків, до їхньої дачі можна доїхати автобусом, або електричкою, або маршрутним таксі. У таблиці наведено час, який потрібно витратити на кожну ділянку шляху. За який найменший час сім’я Петренків може доїхати до дачі? Яким видом транспорту вони мають

при цьому скористатися?

Час на дорогу від будинку до зупинки транспорту

Час на проїзд у транспорті

Час на дорогу від зупинки транспорту до дачі

Прямокутне проеціювання

План-конспект з креслення за 7 клас

Тема заняття: Прямокутне проеціювання.

1. Теоретичні відомості:

Прямокутні проекції як, засіб зображення об’ємного предмета на площині. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

 • 2. Практичні роботи.
 • 1. Виконати в робочому зошиті креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції.
 • 2. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.
 • 3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.
 • 4. Виконати вправу на побудову двох проекцій
Читайте также:
Искусственные камни в создании ландшафтного дизайна

предмета за його наочним зображенням.

 • 5. Виконати вправу на порівняння виглядів предмета з його наочним зображенням.
 • 6. Виконати вправу на моделювання предмета з картону, паперу чи дроту за його кресленням.
 • 7. Виконати в робочому зошиті побудову третьої проекції предмета за двома заданими.
 • 8. Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.
 • 9. На форматі А4 виконати креслення предмета, назначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.

1. Навчальна мета:

Оволодівши навчальним матеріалом теми, учні повинні знати:

 • – площини проекцій, проеціювальні промені;
 • – основи прямокутного проеціювання на одну, дві і три взаємно
 • – перпендикулярні площини проекцій;
 • – визначення вигляду;
 • – назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розміщення;
 • – вимоги до головного вигляду на кресленні;
 • 2. Виховна:
  • – сприяти вихованню (виховувати) культуру праці, інтересу до професії кресляра;
  • – виховувати у учнів працелюбність, культуру праці;
 • 3. Розвивальна

Сприяти розвитку уяви та просторового мислення.

4. Профорієнтаційна

Ознайомити учнів із змістом, характером умовами праці фахівців професії кресляра.

Об’єкти праці: креслення виробів простої геометричної форми.

Між предметні (внутрішньо предметні) зв’язки: трудове навчання, технологія конструкційних матеріалів, геометрія.

Тип уроку: комбінований

 • – підручник креслення 8-9 клас
 • – Презентація креслення виробів.

Обладнання інструменти матеріал: олівці середньої твердості, креслярська лінійка, циркуль, гумка, проекційний апарат, екран.

Трудові дії, прийоми та операції: правильність і точність виконання креслень у відповідності до стандарту.

Методи навчання: розповідь, бесіда, демонстрація, лабораторно-практична робота, пояснення та інші.

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна, індивідуальна.

Словникова робота: технічне конструювання, об’ємна фігура, вигляд, профільна площина , горизонтальна площина, вісь симетрії, осі проекції.

ТИП ЗАНЯТТЯ: комбіноване

I. Організаційний момент______________________________3 хв

II. Повторення раніше вивченого матеріалу_____________ _4 хв

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів_________2 хв

IV Вивчення нового матеріалу __________________________20 хв

V. Закріплення нового матеріалу_________________________15 хв

VII. Підведення вчителем підсумків заняття, задання домашнього завдання______________ 1хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент _____________________________3 хв

 • 1) письмова перевірка присутності учнів за рапортом чергового; заповнення класного журналу;
 • 2) перевірка підготовки учнів до заняття (підручник, зошит, кулькова ручка, олівець, лінійка, креслярський папір А-4);
 • 3) ознайомлення учнів із планом заняття.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу _________________4 хв

 • 1. Що називається проеціюванням? Назвіть приклади проекцій.
 • 2. Як побудувати на площині проекцію точки, фігури?

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів 2хв

Ставлю запитання до учнів: що нам необхідно знати для того щоб виготовити виріб?

(знати його розміри, форму, призначення , матеріал та інше).

Вчитель підсумовує відповіді учнів і робить висновок, що одним із пунктів є креслення. Отже, як бачимо, креслення є важливою складовою при виготовленні виробів.

III. Вивчення нового матеріалу ______________________________20 хв

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із процесом виконання креслень виробів і термінами, що пов’язані з ним.

Проектування на три взаємно перпендикулярні площини проекцій.

Задаю учням завдання: скласти план виготовлення призми за її малюнком. (Малюнок малюю на дошці). Учні приходять до висновку, що одного малюнка не достатньо для складання плану виготовлення виробу.

Розповідь. Для повного виявлення зовнішніх і внутрішніх форм складних деталей і їх з’єднань та для вирішення ряду інших завдань необхідно виконати креслення. Виконайте у робочому зошиті зображення предмета, що потребує однієї проекції для уявлення його форми.

Чому можна не креслити інших проекцій?

Але є і вироби, що не можна уявити за одним зображенням. Дві проекції предмета — горизонтальна і фронтальна — досить повно та однозначно визначають на кресленнях форму багатьох предметів, але не всіх. На рисунку 1 показано дві проекції, які відповідають одночасно декільком предметам. Значить, і за двома проекціями не завжди можна точно уявити форму предмета.

Щоб побудувати креслення, за яким можна уявити єдиний образ зображуваного предмета, користуються трьома площинами проекцій. У цьому випадку до двох відомих вам площин проекцій додається ще одна — її називають профільною. Утворену на профільній площині проекцію називають профільною проекцією. Профільна площина проекцій перпендикулярна одночасно до горизонтальної і фронтальної площин проекцій.

Три взаємно перпендикулярні площини проекцій утворюють тригранний кут (рис. 2). Попарний перетин площин проекцій утворюють три лінії, що виходять із спільної точки О. Ці лінії називаються осями проекцій: х, у і z.

Читайте также:
Гипсокартон под обои своими руками: видео, как зашпаклевать

Предмет, який проеціюють, вміщують у простір тригранного кута (рис. 3) і послідовно розглядають з трьох боків: спереду, зверху і зліва. За допомогою умовних проеціюючих променів утворюють проекції на кожній площині проекцій.

Щоб побудувати креслення предмета, всі три площини проекцій суміщають в одну площину. Для цього горизонтальну площину повертають вниз, а профільну — вправо (рис. 2, а) до суміщення з фронтальною площиною проекцій. Здобуте таким чином креслення складається з трьох прямокутних проекцій предмета (рис. 4, б): фронтальної, горизонтальної і профільної.

На кресленні всі три проекції розміщують у проекційному зв’язку. Осі проекцій і проеціюючі промені на кресленні не показують (рис. 4).

Вигляд — це зображення повернутої до спостерігача частини предмета. Для будь-якого предмета (якщо цього вимагає його форма) можуть бути одержані три вигляди.

Діти, як ви думаєте, як називається кожен із виглядів?

Зображення на горизонтальній площин і проекції називають виглядом зверху.

Зображення на профільній площині проекцій називають виглядом зліва.

Зображення, утворене на фронтальній площині проекцій, називають. виглядом спереду.

Це зображення вважають головним. Тому вигляд спереду ще називають головним. Відносно нього розміщують й інші вигляди на кресленні: вигляд зверху — під ним, вигляд зліва — праворуч від нього і на одній висоті.

Отже проекції, що дають уявлення про видимі частини поверхонь предметів, називають виглядами.

Поряд із цими виглядами можуть застосовуватися вигляди справа, знизу, ззаду. Проте кількість виглядів на кресленні повинна бути якнайменшою, але достатньою для виявлення форми і розмірів предмета Для зменшення кількості виглядіів у разі необхідності дозволяється подавати штриховими лініями невидимі частини поверхні предмета. З цією ж метою застосовують різні умовні позначення, знаки і написи встановленні стандартом.

У деяких випадках на креслені замість повного вигляду можна дати його частину це спрощує побудову зображення предмета.

Зображення окремого, обмеженого місця поверхні предмета називається місцевим виглядом. Його застосовують, коли треба показати форму і розміри окремих елементів деталі (фланця, шпонкової канавки тощо).

Місцевий вигляд може бути обмежений лінією обриву, віссю симетрії тощо. Його можна позначити на кресленні і написом.

Розрізняють місцевий вигляд на вільному полі креслення і в проекційному зображенні з іншими зображеннями.

Задаю дітям запитання, що дає застосування місцевого вигляду на кресленні?

Вчитель узагальнює відповіді учнів і робить висновок: застосування місцевого вигляду дає змогу зменшити обсяг графічної роботи, зекономити місце на полі креслення.

Самостійна робота учнів.

Прочитайте з підручника Креслення 7-8 розділ «Прямокутне проеціювання».

ІІІ. Закріплення нового матеріалу ___________________________15 хв. Бесіда

 • 1. Чому за двома проекціями не завжди можна уявити форму предмета?
 • 2. Як називаються проекції, утворені проеціюванням на три площини проекцій?
 • 3. Як повинні розміщуватись одна відносно одної ці проекції?
 • 4. Що означає вираз «проекційний зв’язок»?

1. За наочними зображеннями предметів знайдіть їх прямокутні проекції. (рис.5). Відповіді запишіть у таблицю:

5 ознака рівності прямокутних трикутників.
скажіть будь ласка. бо часу не має​

1.u0417u0430 u0434u0432u043eu043cu0430 u043au0430u0442u0435u0442u0430u043cu0438

u042fu043au0449u043e u043au0430u0442u0435u0442u0438 u043eu0434u043du043eu0433u043e u043fu0440u044fu043cu043eu043au0443u0442u043du043eu0433u043e u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0430 u0434u043eu0440u0456u0432u043du044eu044eu0442u044c u0432u0456u0434u043fu043eu0432u0456u0434u043du043e u043au0430u0442u0435u0442u0430u043c u0434u0440u0443u0433u043eu0433u043e, u0442u043e u0442u0430u043au0456 u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0438 u0440u0456u0432u043du0456.

2.u0417u0430 u043au0430u0442u0435u0442u043eu043c u0456 u043fu0440u0438u043bu0435u0433u043bu0438u043c u0433u043eu0441u0442u0440u0438u043c u043au0443u0442u043eu043c

u042fu043au0449u043e u043au0430u0442u0435u0442 u0456 u043fu0440u0438u043bu0435u0433u043bu0438u0439 u0434u043e u043du044cu043eu0433u043e u0433u043eu0441u0442u0440u0438u0439 u043au0443u0442 u043eu0434u043du043eu0433u043e u043fu0440u044fu043cu043eu043au0443u0442u043du043eu0433u043e u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0430 u0434u043eu0440u0456u0432u043du044eu044eu0442u044c u0432u0456u0434u043fu043eu0432u0456u0434u043du043e u043au0430u0442u0435u0442u0443 u0439 u043fu0440u0438u043bu0435u0433u043bu043eu043cu0443 u0434u043e u043du044cu043eu0433u043e u0433u043eu0441u0442u0440u043eu043cu0443 u043au0443u0442u0443 u0434u0440u0443u0433u043eu0433u043e, u0442u043e u0442u0430u043au0456 u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0438 u0440u0456u0432u043du0456.

3.u0417u0430 u043au0430u0442u0435u0442u043eu043c u0456 u043fu0440u043eu0442u0438u043bu0435u0436u043du0438u043c u0433u043eu0441u0442u0440u0438u043c u043au0443u0442u043eu043c

u042fu043au0449u043e u043au0430u0442u0435u0442 u0456 u043fu0440u043eu0442u0438u043bu0435u0436u043du0438u0439 u0439u043eu043cu0443 u0433u043eu0441u0442u0440u0438u0439 u043au0443u0442 u043eu0434u043du043eu0433u043e u043fu0440u044fu043cu043eu043au0443u0442u043du043eu0433u043e u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0430 u0434u043eu0440u0456u0432u043du044eu044eu0442u044c u0432u0456u0434u043fu043eu0432u0456u0434u043du043e u043au0430u0442u0435u0442u0443 u0439 u043fu0440u043eu0442u0438u043bu0435u0436u043du043e u0439u043eu043cu0443 u0433u043eu0441u0442u0440u043eu043cu0443 u043au0443u0442u0443 u0434u0440u0443u0433u043eu0433u043e, u0442u043e u0442u0430u043au0456 u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0438 u0440u0456u0432u043du0456.

4.u0417u0430 u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u043eu044e u0456 u043au0430u0442u0435u0442u043eu043c

u042fu043au0449u043e u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u0430 u0456 u043au0430u0442u0435u0442 u043eu0434u043du043eu0433u043e u043fu0440u044fu043cu043eu043au0443u0442u043du043eu0433u043e u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0430 u0434u043eu0440u0456u0432u043du044eu044eu0442u044c u0432u0456u0434u043fu043eu0432u0456u0434u043du043e u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u0456 u0439 u043au0430u0442u0435u0442u0443 u0434u0440u0443u0433u043eu0433u043e, u0442u043e u0442u0430u043au0456 u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0438 u0440u0456u0432u043du0456.

5.u0417u0430 u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u043eu044e u0456 u0433u043eu0441u0442u0440u0438u043c u043au0443u0442u043eu043c

u042fu043au0449u043e u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u0430 u0456 u0433u043eu0441u0442u0440u0438u0439 u043au0443u0442 u043eu0434u043du043eu0433u043e u043fu0440u044fu043cu043eu043au0443u0442u043du043eu0433u043e u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0430 u0434u043eu0440u0456u0432u043du044eu044eu0442u044c u0432u0456u0434u043fu043eu0432u0456u0434u043du043e u0433u0456u043fu043eu0442u0435u043du0443u0437u0456 u0439 u0433u043eu0441u0442u0440u043eu043cu0443 u043au0443u0442u0443 u0434u0440u0443u0433u043eu0433u043e, u0442u043e u0442u0430u043au0456 u0442u0440u0438u043au0443u0442u043du0438u043au0438 u0440u0456u0432u043du0456

Що вам треба знати про властивості прямокутних решіток

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з даної теми.
Розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Виховувати цікавість до геометрії, працьовитість, уважність, охайність під час роботи в зошитах і на дошці, патріотизм, любов до Батьківщини.

Міжпредметні зв’язки уроку: історія.

Тип уроку: Урок систематизації та узагальнення знань.

Методи, форми і прийоми:

– використання ключових|джерельних| слів;

Після уроку учні зможуть використовувати засвоєні математичні поняття, терміни під час розв’язання задач, знаходити|находити| проміжні етапи у розв’язанні задач різних видів, знаходити|находити| раціональні способи в їх розв’язанні, |вирішенні| аналізувати вивчений матеріал, поглибити свої знання з історії.

Читайте также:
Огнестойкий гипсокартон: видео-инструкция по монтажу своими руками огнеупорного, влагоогнестойкого (огневлагостойкого) материала руками, Кнауф, характеристики, цена, фото

І. Організаційний момент. Перевірка готовності до уроку (2 хв.)

Учитель: Доброго дня
Всім, хто вивчає математику,
Всім хто любить математику
і тим, хто іще не знає,
Що він любить математику
Сьогодні на уроці ми всі разом будемо плідно працювати.
Яких би супутників ви взяли з собою на урок: гарний настрій, знання, впевненість, наполегливість, активність…

Я бажаю щоб ваші супутники були поряд з вами весь урок.

Над якою темою ми працювали з вами на попередньому уроці?
До домашньої роботи є запитання?
Чому ж дорівнюють кути трикутника? (30°,60°,90°)
А який це трикутник?

Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою: (слайд 1)
«Прямокутні трикутники та їх властивості.»

Основними нашими завданнями на уроці буде: (слайд 2)

Узагальнити та систематизувати знання про прямокутний трикутник та його властивості.
Розвивати вміння та навички в застосуванні набутих знань на практиці.
Пригадати історичні події які відбулися в нашому селі 70 років тому.

Епіграф: Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. (слайд 3)

Як ви розумієте ці слова?

Записали в зошиті: 14 березня класна робота.

Яка ж подія відбулася в нашому селі 14 березня?

Діма: В ніч з 13 на 14 березня 1944 року наше село було звільнено від німецько-фашистських загарбників.

ІІ Актуалізація опорних знань:

Яка фігура називається трикутником?
Який трикутник називається прямокутним?
Як називаються сторони прямокутного трикутника?
Яка сторона називається гіпотенузою?
Які сторони називаються катетами?
Чому дорівнює сума кутів трикутника?
Сформулюйте властивість гострих кутів прямокутного трикутника?
Сформулюйте властивість катета, що лежить проти кута 30°?
Сформулюйте властивість медіани проведеної до гіпотенузи?

Молодці, ми вдало завершили свій штурм.

А хто мені скаже коли розпочалася ВВ війна?

Наталя: 22 червня 1941 року розпочалася ВВ війна

ІІІ Застосування знань, умінь та навичок:

Розв’язування задач за готовим малюнком

Розв’язавши ці задачі ми дізнаємось: коли наше село було захоплене німецько-фашистськими загарбниками. (слайд 4 )

Саша: 23 липня 1941 року о 12 годині дня наше село було окуповане фашистами. А вже з вересня 1941 року на території Вороновицького району боротьбу з окупантами розгорнула підпільна організація.

А ми далі продовжуємо нашу боротьбу і знову вашій увазі пропонується задача, яка розкриє нові факти нашої історії

Задачу розв’язуємо на чернетці: (слайд 5)

Катет, протилежний куту 60°, дорівнює 23,8 см. Знайти висоту трикутника, проведену до гіпотенузи.

Діана:Всього на війну в нашому селі було мобілізовано 467 чоловік, 119 з них не повернулися з війни

Робота в зошиті

Розв’язавши дану задачу ми дізнаємося скільки ж наших односельців було відправлено в Німеччину на примусові роботи. (слайд 6)

У прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 60°, а сума гіпотенузи та меншого катета дорівнює 24 см. Знайти довжину гіпотенузи.

Аліна: 16 молодих юнаків та дівчат було відправлено в Німеччину.

Щоб ми могли і надалі творчо працювати і логічно мислити, проведемо фізкультхвилинку

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте. З фізкульхвилинкою всі гарно справилися тепер давайте працювати дальше

У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 12 см. Знайти кути трикутника, якщо висота, проведена до гіпотенузи дорівнює 3см.

Якщо ми до меншого кута прямокутного трикутника додамо число, яке вказує на дату захоплення села фашистами то отримаємо відповідь яка ж армія визволяла село від німецьких загарбників.

Софія: Визволення, знемагаючим від фашистського гніту селам району принесла 38 армія 1-го Українського фронту, якою командував генерал армії, а згодом – маршал Кирило Семенович Москаленко.

Задача практичного змісту: ( слайд 8-9 )

Відомо, що найбільша дальність польоту снаряда буде, якщо вистріл провести з гармати, ствол якої розміщений під кутом 45° до горизонту.

Як за допомогою підручних засобів виставити гармату, щоб влучити в ціль, яка знаходиться на найбільшій відстані, на яку може долетіти снаряд?

ІV. Закріплення: ( слайд10 – 18 )

Тести ( 8 завдань) Ключове слово:ПЕРЕМОГА

Настя: 14 березня 1944року наше село звільнили від фашистів
Данило: 9 травня 1945 року здобули перемогу у ВВ війні.

Читайте также:
Отделка квартир: свежие идеи для 2020 г.

V. Підсумок уроку:

Д/з §15, №457, №468. (слайд 19)

Творче завдання: порахувати скільки днів, місяців та років село перебувало в окупації і скласти задачі, які б при розв’язанні вказували на ці числа.

На уроці ми: Повторили… Дізналися… Змогли…

Один з кутів прямокутного трикутника дорівнює 20°. Чому дорівнює інший гострий кут?

2. Чим являється відрізок СК?

П) висотою Р) бісектрисою К) медіаною

3. Чому дорівнює кут А?

Б) бічною стороною

К Р А) гіпотенузою

5.Знайти довжину медіани проведеної до гіпотенузи, якщо гіпотенуза дорівнює 8 см.

Р) 4 см С) 8 см Т) 6 см

6.Чому дорівнює гострий кут рівнобедреного прямокутного трикутника?

Н ) 60⁰ О) 45⁰ П) 30⁰

Чи є АВС прямокутним, якщо кути А і В гострі?

С Д) визначити не можливо

Діма: В ніч з 13 на 14 березня 1944 року наше село було звільнено від німецько-фашистських загарбників.

Наталя: 22 червня 1941 року розпочалася Велика Вітчизняна війна

Саша: ____________________року о 12 годині дня наше село було окуповане фашистами. А вже з вересня 1941 року на території Вороновицького району боротьбу з окупантами розгорнула підпільна організація.

Діана: Всього на війну в нашому селі було мобілізовано 467 чоловік,

_____ з них не повернулися з війни

Аліна: ______ молодих юнаків та дівчат було відправлено в Німеччину.

Данило: Визволення, знемагаючим від фашистського гніту селам району принесла _______ армія 1-го Українського фронту, якою командував генерал армії, а згодом – маршал Кирило Семенович Москаленко.

Настя: 14 березня 1944року наше село звільнили від фашистів

Софія: 9 травня 1945 року здобули перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Всё ли по ГОСТу? Какие стандарты гарантируют качество

Содержание

Как появился ГОСТ Р

Во времена СССР все стандарты были обязательны для применения, и обозначались аббревиатурой «ГОСТ». Утверждением таких стандартов занимался Госстандарт. С распадом СССР в России стали разрабатывать национальные стандарты с аббревиатурой «ГОСТ Р», которые действуют только в рамках РФ.

Сегодня один из главных принципов стандартизации – добровольное применение стандартов.

Стандарты ГОСТ – с аббревиатурой советских времен – сейчас разрабатываются в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и действуют на территории тех стран СНГ, которые к нему присоединились. Когда ГОСТ принят в рамках МГС СНГ, в России его вводят в действие приказом Росстандарта.

Стандарты ГОСТ Р утверждает также Росстандарт. «В настоящее время национальные стандарты разрабатываются в рамках технических комитетов (ТК), – рассказал заместитель директора департамента Стандартинформ Александр Григорьев. – Их создает и формирует Росстандарт, фактически они представляют собой объединение заинтересованных организаций определенной отрасли, в том числе органов исполнительной власти, научных организаций, предприятий-изготовителей, исполнителей, общественных объединений потребителей и др.».

Технические комитеты участвуют в подготовке предложений и планировании работ в сфере стандартизации, а также ведут основную работу по разработке стандартов. После разработки первой редакции проекта стандарта наступает этап публичного обсуждения, когда любой желающий (не только член ТК!) может направить разработчику стандарта свои замечания и предложения. Разработчик может принять их либо отклонить, но только мотивировав свой отказ.

«Затем окончательная редакция проекта стандарта поступает на рассмотрение в ТК, – продолжил Александр. – Стандарт принимают при условии достижения консенсуса, то есть если никто из членов комитета не высказался против, а затем утверждается Росстандартом».

Стандарты ГОСТ и ГОСТ Р применяются добровольно, если в законах нет указания об обратном. Многие из них ориентированы на качество продукции.

«Изготовитель сам принимает решение о применении конкретного стандарта при производстве своей продукции, – подтвердил Григорьев. – Однако если в договоре на поставку указано, что продукция изготовлена в соответствии со стандартом, то все его требования становятся обязательными. Также обязательными для применения являются стандарты, обеспечивающие действие технических регламентов (ТР)».

Что такое ТУ и СТО?

Если вы видите на упаковке «ТУ» или «СТО» с последующим числовым обозначением, это значит, что продукт изготовлен по техническим условиям, разработанным и утвержденным на предприятии. Предприятия могут приглашать квалифицированные в области разработки стандартов организации. Но для потребителя суть от этого не меняется: технические условия не подлежат обязательной экспертизе и согласованию с госорганами. Регистрация ТУ – добровольная. Так что, по каким именно требованиям произведена продукция, для потребителя может остаться загадкой.

По ТУ производится более 80% всей продукции. Отчасти это объясняется тем, что на большой ассортимент товаров сегодня просто нет стандартов. Если производитель решил изготавливать товар «с изюминкой», то ему необязательно ждать целый год, пока Росстандарт утвердит соответствующий ГОСТ Р, – он может разработать собственные ТУ. «Представьте себе, производитель решил добавить в йогурт чернику, но по ГОСТу она не предусмотрена, – приводит пример Александр Григорьев. – В таком случае, конечно, он разработает собственные ТУ и сможет выпустить свою продукцию на рынок». Над национальным стандартом, как правило, начинают работать, если этот новый товар становится востребованным для массового потребления.

Читайте также:
Дом из профилированного бруса: разбираемся в нюансах

В соответствии с Федеральным законом 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 2015 года, технические условия – это разновидность стандарта организации.

«Закон о стандартизации гласит, что технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов национальной стандартизации, – рассказал Александр Григорьев. – В РФ действуют стандарты, которые определяют содержание технических условий. К примеру, на ТУ для пищевой продукции – это ГОСТ Р 51740-2016 “Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и оформлению”. По ГОСТ 2.114-2016 “Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия” разрабатываются ТУ изделия машиностроения и приборостроения. К остальной продукции, в том числе материалам, веществам, обуви, одежде, текстильной продукции и т. п., применяется ГОСТ Р 1.3-2018 “Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению”».

Многие считают, что товары, произведенные по ТУ, менее качественные, чем те, что соответствуют ГОСТам. Однако технические условия были введены как раз для того, чтобы производители могли изготавливать продукцию повышенного качества или же необычные изделия с авторской рецептурой, но качеством не ниже ГОСТа.

«На самом деле, качество продукции в большей степени зависит от добросовестности производителя, – прокомментировал Александр. – Во многих случаях требования ТУ превышают соответствующие положениям ГОСТ, в том числе за счет использования современных материалов, сырья и комплектующих. Поэтому утверждать, что продукция по ГОСТу заведомо лучше, чем по ТУ, неправильно».

СТО, по сути, то же самое, что технические условия. Это стандарт организации – документ по стандартизации, который может разрабатываться на применяемые в организации продукцию и процессы, на оказываемые в ней услуги и на продукцию, которую создает организация.

Как регулируется безопасность товаров?

Технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза) – это нормативно-правовые акты (по сути, законы), которые устанавливают минимальные требования безопасности. ТР ЕАЭС (ТС) принимаются в рамках Евразийского экономического союза и устанавливают требования, обязательные для исполнения на территории всего ЕАЭС. Все технические регламенты обязательны для исполнения.

Технический регламент (ТР ЕАЭС) – это не стандарт, по силе он приравнивается к закону.

Декларированию по ТР подлежит вся пищевая продукция. Она должна соответствовать требованиям сразу двух технических регламентов: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Кроме того, на некоторые виды пищевой продукции есть так называемые «вертикальные» регламенты, которые применяются помимо 021- и 022-го.

Молочная продукция подчиняется трем техническим регламентам: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Мясные продукты, помимо ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011, должны соответствовать ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Подтверждению соответствия техническим регламентам подлежат детские игрушки (ТР ЕАЭС 008/2011 «О безопасности игрушек»), продукция для детей и подростков (ТР ЕАЭС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»), одежда и обувь (ТР ЕАЭС 017/2011) и др.
Подтвердить соответствие требованиям технического регламента производитель может с помощью декларирования или сертификации, в зависимости от того, какая форма подтверждения прописана в самом ТР. То есть на полках мы можем найти как товары с декларацией, так и с сертификатом соответствия. К примеру, продукты питания подлежат декларированию, а детские игрушки – обязательной сертификации.

«Сертификат и декларация имеют одинаковый статус, – рассказала начальник отдела стандартизации Роскачества Майя Будажапова. – Но, как правило, продукция, которая имеет больший потенциальный риск, подлежит сертификации – это более жесткая форма. При декларировании производитель или продавец на основе собственных доказательств либо с помощью органов по сертификации и испытательных лабораторий подтверждает соответствие товара. Он зачастую волен в выборе исполнителя. Чтобы пройти процедуру сертификации, компания обязана обратиться в орган сертификации, который подтверждает соответствие продукции обязательным требованиям на основании протокола испытаний. Протокол выдает аккредитованная лаборатория, входящая в Единый реестр органов по сертификации и лабораторий и в орган по сертификации».

Читайте также:
Окна со звукоизоляцией: цены, выбор, установка, где купить, стоит ли делать монтаж своими руками

«Если продукция не подлежит подтверждению соответствия по техническому регламенту, значит, она имеет небольшой потенциальный риск для здоровья, – рассказал эксперт по сертификации продукции легкой промышленности в системе ГОСТ Р и Таможенного союза Александр Давыдов. – Такая продукция может пройти добровольную сертификацию по желанию продавца».

При этом кроме технических регламентов существуют еще нормативно-правовые документы, в которых перечислены виды товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию. Это, например:

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 07.03.2019) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме».

Все товары, которые подлежат обязательной оценке соответствия (по любому из этих нормативных документов), должны маркироваться знаком обращения. В случае если товар подпадает под действие технического регламента, то это знак ЕАС.

Пример 1: сегодня среди утвержденных обязательных технических регламентов нет моющих средств, стиральных порошков. Но этот вид товаров включен в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982. Кроме того, моющие средства есть в перечне Решения № 620. По этим нормативным документам стиральные порошки подлежат обязательному декларированию. Это значит, что производитель сам выбирает перечень из Постановления № 982 или Решения № 620 и декларирует в данном случае на основании собственных доказательств.

«Под Постановлению № 982 Росстандарт на своем сайте публикует информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, с указанием нормативных документов или их пунктов, которым должна соответствовать продукция, –рассказала Майя Будажапова. – В основном это стандарты, поэтому фактически они становятся обязательными для исполнения. С юридической точки зрения обязательными для применения по Закону о стандартизации (от 29.06.2015 № 162-ФЗ) являются только стандарты в областях оборонной продукции и безопасности дорожного движения. А также, согласно статье 26 Закона о стандартизации, в соответствии с принципом добровольности применения стандартов, они становятся обязательны для производителя в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке (ГОСТ), в эксплуатационной или иной документации и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации (РСТ). Также стандарт становится обязательным для исполнения, если он входит в перечень стандартов, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах».

Пример 2: алкогольная продукция. По Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» производство продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным стандартам, может стать основанием для аннулирования лицензии на производство и оборот алкогольной продукции.

Покупателю на заметку

Мы привыкли видеть в маркировке «ГОСТ» привыкли доверять ей, и это, в общем, оправданно. Потому что если ТР ЕАЭС (ТС) – это минимальные требования безопасности, то ГОСТ – это нормы качества.

Каждый производитель всех товаров, подпадающих под обязательное подтверждение соответствия, должен предоставить продавцу сертификат или декларацию о соответствии. Соблюдение минимальных требований безопасности контролируют не только надзорные органы, но и сами торговые сети.

«Мы проводим лабораторные испытания в аккредитованных лабораториях, – рассказал Тьерри Жоффруа, директор по качеству “АШАН Ритейл Россия”. – Кроме того, в ходе проведения плановых аудитов на производствах поставщиков контролируются нормативно-техническая документация, условия производства от сырья до готовой продукции, в том числе закладка рецептурных компонентов, количественный и качественный контроль, соблюдение температурных режимов, санитарно-гигиенических норм и другое».

Нормы технических регламентов – это минимальные нормы безопасности для продукции, которая может при определенных условиях представлять угрозу для здоровья потребителя и окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. ТР ЕАЭС не является стандартом, это нормативно-правовой акт. На некоторую продукцию, не подпадающую под обязательное подтверждение соответствия по техническому регламенту, распространяются федеральные законы, обязывающие производителя выпускать в оборот товар, соответствующий определенным нормам.

Это стандарты, в которых в основном прописаны показатели качества. ГОСТы утверждает Росстандарт, а разрабатывают их в рамках технических комитетов (ТК) при Росстандарте. Сертификация по ГОСТ добровольная. Но есть нюансы в виде нормативных актов, которые на практике могут сделать стандарт обязательным для исполнения.

Читайте также:
Плитка на гипсокартон в ванную: укладка своими руками на водостойкий ГКЛ, видео, как правильно приклеивать

Маркировка «ТУ» означает, что продукт изготовлен по техническим условиям, разработанным и утвержденным на предприятии. Производитель не обязан раскрывать информацию о ТУ. Показатели качества в технических условиях могут быть как выше, так и ниже показателей в ГОСТе, так как это закрытая информация и проверить ее нельзя. ТУ и СТО – это фактически одно и то же.

Виды стандартов. Отличия DIN от ГОСТ.

Процедура стандартизации (нормирования) метизов обеспечивает простоту и корректность выбора крепежных изделий для формирования разъемных и неразъемных соединений с необходимыми технико-эксплуатационными характеристиками. Преимуществом стандартизации является возможность подобрать замену или несколько полноценных вариантов крепежа, используя регламентируемые параметры изделия. В то же время существуют объективные сложности по определению оптимальных показателей крепежных изделий из-за разнообразия используемых смежных видов стандартов:

 • ГОСТ;
 • DIN;
 • ISO;
 • EN.

Также в международной практике нормирования просматривается тенденция к соединению нескольких стандартов под общей нумерацией.

Виды стандартов

ГОСТ – система государственных стандартов СССР (межгосударственный стандарт СНГ), которые являются обязательными для всех разработчиков и производителей СНГ. Стандартам, действующим только на территории РФ, присваивается обозначение ГОСТ Р.

DIN (Deutsches Institut für Normung) национальный стандарт Германии, также являющийся самым распространенным международным стандартом. Разработан немецким институтом по стандартизации, который с 1951 года входит в состав ISO.

ISO (International Organization for Standardization) новейшая система международных стандартов, которая создана Международной организацией стандартизации за счет разработки новых нормативов и адаптации существующих DIN-стандартов.

EN (EuroNorm) – европейский стандарт, созданный Еврокомитетом по стандартизации (CEN) при использовании существующих нормативов ISO.

Процесс формирования Единого промышленного комплекса Евросоюза привел к появлению целого ряда объединенных нормативов крепежных изделий, которые позволяют однозначно определять тип и конструкционные особенности крепежного изделия независимо от авторства стандарта:

 • DIN EN – европейский стандарт (EN), принятый без изменений в качестве госстандарта Германии.
 • DIN ISO – норматив Международной организации по стандартизации, который без корректировок принят DIN .
 • DIN EN ISO – совместный норматив ISO и CEN, принятый без изменений немецким институтом по стандартизации.
 • EN ISO – европейская интерпретация стандарта ISO. Для удобства использования сохраняется нумерация, присвоенная Международной организацией стандартизации.

В ситуации, когда DIN принимает без изменений стандарт EN или ISO, аннулируется ранее действующий национальный стандарт.

Отличия DIN от ГОСТ

Национальные стандарты Германии получили широкое распространение после 1975 года, когда DIN стал представлять интересы страны при решении международных вопросов стандартизации. Потребители и производители крепежных изделий в полной мере оценили высокопрофессиональное описание особенностей метизов и детальные чертежи с указанием всех размеров.

Крепежные изделия, для которых разработан ГОСТ, в обязательном порядке имеют свой аналог по стандарту DIN. В то же время часть крепежа стандартизированного DIN отсутствует в системе межгосударственных стандартов СНГ. К преимуществам ГОСТ можно отнести наличие более широкой номенклатуры типоразмеров и вариантов исполнения конкретных крепежных изделий и метрическую систему исчисления (DIN использует дюймы).

Каждому метизу в системе стандартизации DIN специальной комиссией присваивается порядковый номер. Если предусмотрены незначительные доработки в конструкции крепежного изделия, может оставляться действующий номер стандарта или добавляться буква, обозначающая некоторую модификацию метиза. Безусловным преимуществом стандартов DIN являются:

 • постоянная доработка с внесением в каталог новых типов и моделей крепежа;
 • простая возможность регистрации нового крепежного изделия, которая предоставляется любому производителю.

Чтобы избежать путаницы при сопоставлении ГОСТ, стандартов DIN и ISO, разработаны специальные таблицы соответствия крепежа. Например, чтобы определить европейский или международный аналог для шайбы плоской без фаски ГОСТ 11371-78, достаточно открыть таблицу и в нужной строке выбрать DIN 125A или ISO 7089.

Системы сертификации ISO и их разновидности

Сертификация ISO – это документальное подтверждение того, что система менеджмента качества в компании полностью соответствует определенному набору стандартов.

Системы менеджмента качества позволяют осуществлять контроль на всех этапах производства или оказания услуг, начиная от подготовки документации и проверки сырья и заканчивая реализацией готового продукта. Наличие сертифицированной СМК на предприятии – это не только повышение авторитета на отечественном и зарубежном рынках, но и возможность отслеживать результаты развития компании и поставить управление предприятием на новый уровень. В некоторых случаях процедура сертификации является обязательной.

Читайте также:
Карманные воздушные фильтры: что это такое и зачем нужны

Сертификация ISO выводит управление предприятием на новый уровень

Преимущества сертификации ISO:

 • Повышение эффективности бизнес-процессов за счет снижения издержек (исключение дублирующих друг друга процессов, уменьшение количества брака и т. д.).
 • Изменение подхода к управлению.
 • Повышение качества продукции.
 • Улучшение дисциплинированности сотрудников за счет более четкого распределения ролей в рабочем процессе.
 • Полное соответствие производства мировым стандартам.
 • Повышение доверия потребителей, инвесторов, партнеров.
 • Возможность расширения рынка сбыта и выхода на международные рынки.

Наиболее часто сертификацию производят по следующим стандартам:

 • ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования.
 • ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
 • ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.
 • ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.
 • ГОСТ Р 51705.1-2001 Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Сертификация ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Данный стандарт содержит основные требования к системе менеджмента качества на предприятии. Он подробно описывает действия на всех этапах производственных процессов, начиная от проектирования и закупки сырья и заканчивая контролем состояния оборудования и оценкой компетентности персонала.

Особое внимание уделяется ориентации производства на потребителя, достижению высокого уровня качества. На сегодняшний день внедрение и использование СМК, соответствующей стандарту ISO 9001:2015, является одним из наиболее действенных способов повышения конкурентоспособности предприятия и качества услуг или продукции.

Сертификация ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

Фокус внимания данного стандарта направлен на системы экологического менеджмента организации. Он устанавливает требования к поддержанию экологической безопасности производственного процесса и готовой продукции или услуг, методы оценки экологических показателей и уровня готовности к аварийным ситуациям.

Сертификация ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

Данный стандарт предназначен для оценки и сертификации систем управления охраной труда. Стандарт позволяет оценить потенциальные опасности на предприятии, уровень их риска, определить меры управления. Также он вводит требования и предоставляет рекомендации по мониторингу результативности профессионального здоровья и безопасности, оценке подготовленности к возникновению аварийных ситуаций.

Сертификация ГОСТ Р ИСО 22000-2007

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все предприятия, имеющие отношение к производству и реализации пищевой продукции, должны иметь сертифицированную систему менеджмента безопасности, построенную на основе принципов ХАССП.

Данная система позволяет обеспечить безопасность продуктов на всей цепи их создания до стадии конечного употребления.

Сертификация ГОСТ Р 51705.1-2001

Данный стандарт дополняет предыдущий. Получение подтверждающей документации необходимо, если предприятие планирует принимать участие в тендерах, заключать контракты с иностранными компаниями-партнерами, если необходимо разместить маркировку ХАССП на упаковке товара или на странице корпоративного сайта.

Сертификация интегрированных систем менеджмента

Интегрированные системы менеджмента (ИСМ) представляют собой совокупность сразу нескольких систем менеджмента, которые функционируют как единая система управления. Наиболее распространенным является сочетание систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и управления охраной труда по ГОСТ Р 54934-2012.

Данное решение обеспечивает согласованность и структурированность бизнес-процессов, объединяет преимущества нескольких систем менеджмента и позволяет наиболее эффективно реализовать требования по повышению качества продукции, экологичности и охраны здоровья.

Интегрированные системы менеджмента качества – популярное и удобное решение для обеспечения соответствия предприятия международным стандартам

Центр сертификации «Гарант» аккредитован на сертификацию систем менеджмента в соответствии со всеми существующими стандартами ISO, как перечисленными выше, так и другими, в том числе специализированными. Например, ГОСТ Р 52249-2009 Правила производства и контроля качества лекарственных средств, ГОСТ Р 52549-2012 Система управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования, ISO/IEC 90003:2004 Разработка программных продуктов и т. д. Получить консультацию специалиста вы можете, связавшись с нами любым удобным способом.

ВНИМАНИЕ!

1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

 • Длительность 120 часов за 1 месяц
 • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
 • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
 • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: